Visie / Kosten

Reguliere en particuliere zorg

Ieder mens heeft recht op goede zorg. In Nederland proberen we dat met elkaar te realiseren door iedere burger van overheidswege verplicht voor ziektekosten te verzekeren en daarvan de kosten te betalen. Maar de zorgkosten in ons land lopen hoog op waardoor er de komende jaren flink op de gezondheidszorg bezuinigd moet worden. En dat terwijl de vergrijzing in ons land alleen maar blijft toenemen.

Waar blijft al dat publieke geld eigenlijk? Dat is niet altijd voor iedereen even duidelijk en doorzichtig. De overheid wil misbruik van publieke gelden tegengaan en probeert daarom de zorgkosten door aanpassing van de wetgeving omlaag te krijgen. De zorg die ik u als zelfstandig ondernemer wil aanbieden bestaat uit:

 1. Begeleiding (b.v. met rollator/rolstoel wandelen, samen boodschappen doen, begeleiding bij uitjes);
 2. Verzorging (b.v. wassen, kleden, medicatietoediening, eten verzorgen en kleine huishoudelijke taken);
 3. Verpleging (b.v. medicatie bestellingen, wondzorg, diabeteszorg, palliatieve terminale zorg en stomazorg);
 4. Praktijkbegeleiding. Het opleiden van zorgverleners tot en met Niveau 3 (Verzorgende IG) in de praktijk.

Kosten

De prijs die ik voor het leveren van zorg bereken is voor zorginstellingen en particulieren transparant en is afhankelijk van de (zorg)vraag. Ik breng geen btw in rekening over het uurtarief. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Begeleiding: € 35,00 per uur
 • Verzorging: € 40,00 per uur
 • Verpleging: € 50,00 per uur
 • Combi Verzorging/Verpleging: € 45,00 per uur
 • Praktijkbegeleiding: € 50,00 per uur
 • 24-uurs zorg (begeleiding + verzorging van 12:00 – 12:00 uur):  € 345,00
 • 24-uurs zorg (verzorging + verpleging van 12:00 – 12:00 uur): € 365,00
 • Waakzorg (van 23:00 – 07:00 uur): € 200,00
 • Reisbegeleiding: € 450,00 per 24 uur excl. reis, verblijfs -en verzekeringskosten

Woont u, als particuliere cliënt, buiten de provincie Noord-Holland en krijgt u geen 24-uurs zorg of waakzorg dan betaalt u € 25,00 per bezoek/per dag aan reiskosten. Voor zorginstellingen en organisaties worden geen reiskosten in rekening gebracht.

Voorbeeld 1.
Bent u een organisatie en zoekt u tijdelijk een professional om 24 uur per week intra -en/of extramuraal verpleging en verzorging te leveren aan uw bewoners of cliënten? Dan betaalt u 24 x € 45,00 per week. De totaalprijs wordt dan  € 1.080,00 voor de geleverde zorg per week.

Voorbeeld 2.
Woont u als particulier buiten de provincie Noord-Holland en krijgt u dagelijks verzorging? Dan is de overeengekomen prijs € 40,00 per uur + € 25,00 aan reiskosten per bezoek per dag. Heeft u maar 15 minuten per dag zorg nodig? Dan betaalt u slechts € 10,00 voor de geleverde zorg + € 25,00 aan reiskosten voor die dag. De totaalprijs wordt dan € 35,00 per dag.

Voorbeeld 3.
Volgt u als zzp’er op dit moment een opleiding tot Verzorgende IG en zoekt u daarvoor een gediplomeerde Praktijkopleider voor 1,5 uur praktijkbegeleiding in de week? Dan betaalt u 1,5 x € 50,00 voor de geleverde begeleiding. De totaalprijs wordt dan € 75,00 per week.

Voorbeeld 4.
Heeft u als particulier iemand nodig die 3 dagen per week 24-uurs zorg (begeleiding + verzorging) levert bij uw dementerende vader of moeder thuis dan betaalt u 3 x € 345,00 per week voor de geleverde 24-uurs zorg. De totaalprijs wordt dan € 1035,00 per week.

Als particulier zelf uw zorg inkopen?

Heeft u verzorging en/of verpleging nodig en wilt u hiervoor zelf uw zorg inkopen? Dan heeft u misschien wel recht op een vergoeding via een Persoonsgebonden budget. Voor het aanvragen hiervan zijn verschillende mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u bijvoorbeeld naar de website van de Sociale Verzekeringsbank of u kunt op de website van Zorginstituut Nederland de folder “Hoe wilt u uw zorg in 2019 geleverd hebben in de Wet langdurige zorg?” downloaden en lezen. Mocht u bij het aanvragen van een pgb hulp nodig hebben dan kan ik u hierbij assisteren.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Leveringsvoorwaarden

 • Minimaal te berekenen tijd voor particuliere cliënten per bezoek per dag is 15 minuten;
 • Facturatie gebeurt i.o.m. de cliënt. Betaling kan contant of giraal. Dagelijks, wekelijks of maandelijks;
 • Alle genoemde tarieven zijn van toepassing op alle dagen van de week (ma t/m zo) inclusief feestdagen;
 • Alle afspraken worden tijdens een intakegesprek vastgelegd in een overeenkomst van opdracht;
 • Tijdregistratie en rapportage vindt plaats in het zorgdossier. Deze ligt ter inzage bij de cliënt;
 • Werkdagen zijn in overleg met de cliënt;
 • Voorwaarde voor levering van zorg aan particulieren buiten de provincie die geen 24-uurs zorg of waakzorg krijgen is dat in de betreffende provincie minimaal 3 van mijn cliënten wonen;
 • Indien ik de zorg, om wat voor reden ook, niet tijdig kan leveren dan zorg ik bijtijds voor professionele vervanging;
 • Mijn dienstverlening aan zorginstellingen en organisaties is conform de geldende regels binnen die bedrijven.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

KvK-nummer: 63637073 – Bank: NL62 INGB 0006 9010 36 – KIWA Keurmerk Regnr. 9694

KeurmerkZOZ